I Ns 503/23 ogłoszenie

Gorzów Wlkp., dnia 14.03.2024 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Sebastiana Szokalskiego w dniu 14.03.2024 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 503/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Szokalskim (synu Ryszarda i Pauliny), PESEL 52020312991, zmarłym 8 grudnia 2017 roku w Gorzowie Wielkopolskim, przed śmiercią mającym miejsce zamieszkania w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu              w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: I Ns 503/23 ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2024-03-14 14:17:21
Publikacja w dniu:
2024-03-14
Zmiany:
Podejrzyj