I Ns 49/24 ogłoszenie

Gorzów Wlkp., dnia 01.02.2024 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Ireny Majewskiej w dniu 1 lutego 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 49/24 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Józefie Kazubowskim (synu Józefa i Heleny), PESEL  58031913934, zmarłym w dniu 18.03.2015 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu              w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 49/24 ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2024-03-18 09:55:47
Publikacja w dniu:
2024-03-18
Zmiany:
Podejrzyj