I Ns 433/20 ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt I Ns 433/20 z wniosku Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wlkp. o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Janie Szmajdzińskim, synu Józefa i Heleny, zmarłego w dniu 16.02.2017 roku w Witnicy, ostatnio stale zamieszkałym w Witnicy. Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców wyżej wymienionego spadkodawcy, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: I Ns 433/20 ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2023-08-31 12:45:55
Publikacja w dniu:
2023-08-31
Zmiany:
Podejrzyj