I Ns 253/20 ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt I Ns 253/20 z wniosku Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Boroń z domu Adamiak, córce Teresy i Zdzisława, zmarłej w dniu 08 sierpnia 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców wyżej wymienionego spadkodawcy, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: I Ns 253/20 ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2023-08-31 12:43:48
Publikacja w dniu:
2023-08-31
Zmiany:
Podejrzyj