I Ns 22/24 ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W trybie art. 6363§ 3 kpc Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. (sąd spadku) ogłasza, że w dniu  11.01.2024 r. r. został złożony przez wnioskodawcę Gminę Gorzów Wielkopolski wniosek o spis inwentarza dotyczący spadkodawczyni Oliwii Pawłowskiej (córce Cruonga i Magdaleny, PESEL 98092804509) zmarłej dnia 26 lipca 2022 r. w Tilburgu, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim.

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Gorzów Wielkopolski, dnia  29.03.2024  r.

 

Sędzia Olimpia Barańska – Małuszek

Rejestr zmian dla: I Ns 22/24 ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2024-03-29 12:47:19
Publikacja w dniu:
2024-03-29
Zmiany:
Podejrzyj