G-262-32/2024 „Usługa przeglądów konserwacyjnych oraz czynności serwisowych systemów bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

2024-05-27 19;00

Gorzów Wlkp. dnia  27.05.2024r.

 

Sprawa Nr G-262-32/2024

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855/403

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa przeglądów konserwacyjnych oraz czynności serwisowych systemów bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – wzór umowy wraz z załącznikiem.

Rejestr zmian dla: G-262-32/2024 „Usługa przeglądów konserwacyjnych oraz czynności serwisowych systemów bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-06-13 10:55:35
Publikacja w dniu:
2024-06-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-05-28 07:23:11
Publikacja w dniu:
2024-05-28
Zmiany:
Podejrzyj