G-262-31/2024 „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej

2024-05-28 14:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

G-262-31/2024  z 28 maja 2024 roku

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

 na podstawie art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r.

zdrowiu publicznym (Dz. U z 2022r. poz. 1608 t. j.)

 

 

 OGŁASZA

            Konkurs ofert na realizację zadania Numer 1 „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej" w ramach celu operacyjnego Nr 3 „Promocja zdrowia psychicznego" wynikającego z Narodowego Programu Zdrowia realizowanych w ośrodkach kuratorskich – otwartych placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, funkcjonujących przy Sądach Rejonowych.

 

            Zadania z zakresu zdrowia publicznego określone w celach operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U z 2021r., pozycja 642), realizowane będą przez Ośrodek Kuratorski nr 1 utworzony przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., mieszczący się przy ul. Chopina 52/blok 4 lokal 1 w Gorzowie Wlkp.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

 

Piotr Żukowski

Rejestr zmian dla: G-262-31/2024 „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-06-05 09:20:22
Publikacja w dniu:
2024-06-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-05-28 14:20:55
Publikacja w dniu:
2024-05-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-05-28 14:15:16
Publikacja w dniu:
2024-05-28
Zmiany:
Podejrzyj