G-262-1/2024 - Świadczenie usługi konserwacyjno-serwisowej platformy dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2024-01-19 13:35

Gorzów Wlkp., dnia 19.01.2024r.

 

Znak sprawy: G-262-1/2024

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacyjno-serwisowej platformy dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – wzór umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.01.2024r. godz. 11:00

 

Rejestr zmian dla: G-262-1/2024 - Świadczenie usługi konserwacyjno-serwisowej platformy dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigu osobowego znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-01-29 15:19:35
Publikacja w dniu:
2024-01-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2024-01-19 13:29:30
Publikacja w dniu:
2024-01-19
Zmiany:
Podejrzyj