Dni wolne w 2019

Prezes                                                             Gorzów Wlkp., dnia 13 lutego 2019 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Prez.K.162-62/19

 

Zarządzenie nr 22/2019

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1915) w związku z art. 18 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 577) oraz art. 130 § 2 ustawy               z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) zarządzam, co następuje:

 

§1

Ustalam dni: 2 maja 2019 r., 21 czerwca 2019 r. i 16 sierpnia 2019  r. dniami dodatkowo wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.                        z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w następujących dniach: 11 maja 2019 r.,                   15 czerwca 2019 r. i 3 sierpnia 2019 r. 

 

§ 2

 Polecam  umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. celem umożliwienia zapoznania się interesantów z jego treścią.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rejestr zmian dla: Dni wolne w 2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d