Postanowienie X Ns 632/17

Sygnatura akt X Ns 632/17                                                                                         

POSTANOWIENIE

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 czerwca 2018 r.

 

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny

w następującym składzie:

    Przewodniczący      SSR Karolina Żurawiecka

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r.  w Gorzowie Wielkopolskim

 na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Justyny Jadwigi Matwiejczyk, Piotra Jana Górskiego

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

na podstawie przepisu art. 636 3 § 3 k.p.c. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej tut. Sądu i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., że spadkobiercy Janusza Ryszarda Mikuckiego syna Mieczysława i Danuty, zmarłego w dniu 7 października 2017 roku w Gorzowie Wlkp. złożyli w tut. Sądzie wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy

  1. na podstawie przepisu art. 638 1 § 3 k. p. c. pouczyć , że:
  • ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebą dostatecznie uzasadni
  • osoby wymienione w przepisie art. 637 § 1 k.p.c., tj. spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

SSR Karolina Żurawiecka.

Rejestr zmian dla: Postanowienie X Ns 632/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
b/d