Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy na stronie internetowej, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Mamy nadzieję, że zawarte informacje będą Państwu pomocne.  

Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.

 

KOMUNIKAT

 

          Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 października 2014 r. z dniem  1 stycznia 2015 r. zostanie zniesiona sekcja nieprocesowa funkcjonująca w ramach I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych Wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.   rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska (nazwy) powodów,wnioskodawców, dłużników lub osób, których dotyczy wniosek o udzielenie pomocy sądowej rozpoczynają się na litery od A do Ł, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenia spadkodawcy. X Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.  rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska (nazwy) powodów, wnioskodawców, dłużników lub osób, których dotyczy wniosek o udzielenie pomocy sądowej rozpoczynają się na litery od M do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenia spadkodawcy.  

Sprawy prowadzone w postępowaniu nieprocesowym, które wpłynęły do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. do dnia 31 grudnia 2014 r. prowadzone będą w I Wydziale Cywilnym.

 

 

 

 

                                                                  Prezes Sądu Rejonowego

                                                                         w Gorzowie Wlkp.

                                                                           SSO Ewa Wieczór

 

Reorganizacja

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. informuje, iż zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz.U. 2014 poz. 1404) tworzy się z dniem 01 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj.   Jednocześnie na podstawie § 3 pkt 8 lit. d rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych , sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1407), obszar  właściwości  Sądu Rejonowego w Strzelcach Kraj obejmować będzie gminy Dobiegniewo, Drezdenko, Stare Kurowo,, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn.

W powstałym sądzie funkcjonować będą: I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

SSO Ewa Wieczór

 


 

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

 


Siedziba Sądu

ulica: Chopina 52 blok 10

Gorzów Wielkopolski 66-400

Centrala, Telefon: 957 256 400

 


Biuro Obsługi Interesantów, Telefon: 957 256 503

957 256 504

957 256 501

Biuletyn Informacji
Publicznej
więcej »
bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza więcej »
Przeglądarka
Ksiąg Wieczystych
więcej »