Sygn. akt X Ns 1279/15

Gorzów Wlkp., dnia 30 czerwca 2016r.

Sygn. akt X Ns 1279/15

 

 

Ogłoszenie

W związku ze złożeniem przez Skarb Państwa – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie do depozytu sądowego należności spadkobierców Zdzisława Baranowskiego zmarłego w dniu 17.10.2015r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 1.180 zł Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział X Cywilny, zobowiązuje do złożenia skutecznie (solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami) wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego ww. świadczenia i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu – w terminie 3 lat – pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.