ZP/TP/2/2023 "Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.” 

2023-10-18 13:15

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi postępowanie przedmiotowe w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielenia zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Dedykowany link do przedmiotowego postępowania:

ZP/TP/2/2023 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.” 

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6468f5b-6cb8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Termin składania ofert: 

27.10.2023r. do godz. 09:00

 

Rejestr zmian dla: ZP/TP/2/2023 "Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.” 

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-10-18 13:10:20
Publikacja w dniu:
2023-10-18
Zmiany:
Podejrzyj