ZP/TP/1/2022 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2022-10-04 11:14

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi postępowanie przedmiotowe w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielenia zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dedykowany link do przedmiotowego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af0d5de9-43af-11ed-9171-f6b7c7d59353

Termin składania ofert:

12.10.2022 r. do godz. 09:00

Rejestr zmian dla: ZP/TP/1/2022 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do budynków Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-10-04 11:04:39
Publikacja w dniu:
2022-10-04
Zmiany:
Podejrzyj