ZP/TP/1/2021 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2021-11-18 10:12

UWAGA !

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi postępowanie przedmiotowe w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu zapewniającego obsługę procesu udzielenia zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości dostępnych pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Wykonawcy zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy; złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularz do komunikacji.  Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy dostępna jest na stronie  https://ezamowienia.ms.gov.pl w zakładce e-learning.

Dedykowany link do przedmiotowego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=22147617

Tryb:

Podstawowy art. 275 pkt 2

Termin składania ofert:

29.11.2021 r. do godz. 09:00

Rejestr zmian dla: ZP/TP/1/2021 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:03:56
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-01-04 08:07:44
Publikacja w dniu:
2022-01-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-11-18 10:03:31
Publikacja w dniu:
2021-11-18
Zmiany:
Podejrzyj