Zarządzenie o ograniczeniu funkcjonowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Prezes                                                                 Gorzów Wlkp., dnia 12 marca 2020 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

Zarządzenie nr 37/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 12 marca 2020r.

 1. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, na podstawie art.54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. zarządzam od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania:
  1. ograniczenie obecności w Sądzie, jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych);
  2. ograniczenie funkcjonowania Biura Podawczego wyłącznie do odbierania korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego;
  3. wyłączenie pracy kasy Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.;
  4. wyłączenie pracy czytelni akt Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.;
  5. ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta tylko do telefonicznej i za pośrednictwem e-mail formy kontaktu.

 

 1. Na podstawie § 39.1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych i art. 94 pkt 2a Kodeksu Pracy zarządzam od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w poniedziałki od godz. 7:30 do godziny 15:30, a w pozostałe dni urzędowania od godziny 7:15 do godziny 15:15.

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie o ograniczeniu funkcjonowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d