Zarządzenie nr 82/2022 - zmiana regulaminu Przyjaznego Pokoju Przesłuchań

Zarządzenie nr 82/2022

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia  2 grudnia 2022 r.

zmieniające Regulamin korzystania z przyjaznego pokoju przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

I. Zmieniam „Regulamin korzystania z przyjaznego pokoju przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.” w ten sposób, że:

-  punkt 16 Regulaminu otrzymuje następującą treść:  „Z uwagi na specyfikację techniczną urządzeń rejestrujących, przebieg spotkania zostaje zapisany na dysku twardym urządzenia nagrywającego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.  lub/oraz na  DVD, które otrzymuje podmiot uprawniony. Z uwagi na ograniczone techniczne możliwości czasowe przechowywania nagrań na dysku twardym nagrywarki kopie będą trwale usuwane po okresie 2 lat od daty nagrania bez względu na długość trwania postępowania.”

- punkt 17 Regulaminu otrzymuje następującą treść:  „Kopię sporządzoną na DVD usuwa się trwale w obecności komisji powołanej zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

- punkty 18 i 19 zostają wykreślone

II. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 82/2022 - zmiana regulaminu Przyjaznego Pokoju Przesłuchań

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-02 13:21:13
Publikacja w dniu:
2022-12-02
Zmiany:
Podejrzyj