Zarządzenie nr 50/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 marca 2020r.

        Prezes                                                                    Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2020 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

OA-Zarządzeni-50/20

Zarządzenie nr 50/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 20 marca 2020r.

     

w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433)

zarządzam

 

  1. ograniczenie rozpoznawania spraw na rozprawach w Sądzie Rejonowym w  Gorzowie Wlkp. do spraw pilnych (do decyzji Sędziego referenta - po konsultacji z Przewodniczącym Wydziału), spraw objętych dyżurem aresztowym i dyżurem Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w okresie od dnia 4 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.;
  2. Przewodniczący Wydziałów mogą zarządzić wstrzymanie wysyłania do stron orzeczeń i zarządzeń, od których przysługują środki odwoławcze (poza sprawami pilnymi);
  3. Przewodniczący Wydziałów mogą  zarządzić  wstrzymanie przekazywania spraw ze środkami odwoławczymi sądom odwoławczym, po konsultacji z Przewodniczącymi właściwych wydziałów odwoławczych (poza sprawami pilnymi)
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem dzisiejszym.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 50/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 marca 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d