Zarządzenie nr 47/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Prezes                                                                Gorzów Wlkp., dnia 16 marca 2020 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Zarządzenie nr 47/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 16 marca 2020r.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z ryzykiem zakażenia wirusem SARS – CoV – 2  na podstawie art. 54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

I. Zarządzam od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania:

1) wstrzymanie czynności wykonywanych przez kuratorów sądowych poza budynkami sądów, za wyjątkiem tych, które Kierownik Zespołu uzna za nie cierpiące zwłoki. Wizyty osób, które zostały wezwane przez kuratorów do osobistego stawiennictwa, powinny zostać przełożone.

2) obsługa interesantów powinna być prowadzona w drodze pisemnej  ( pocztą tradycyjną, bądź e – mail),

3) wyrażam zgodę na kontakty  kuratorów sądowych z podopiecznymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ( w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych)

 

II. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 47/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d