Zarządzenie nr 42/2022

        Prezes                                                                     Gorzów Wlkp., dnia 25 maja 2022 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

OA-A-0420-6/21

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 42/2022

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 25 maja 2022 r.

 

          

Uzupełnić Zarządzenie nr 43/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym w ten sposób, że w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 43/2021 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2021 r. po słowach „p) Gz.” wpisać:
„zlikwidowanego VII Wydziału Karnego: sprawy, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 2016-01-01 z repertoriów:

a)             K,

b)            Ko,

c)             Kp,

d)            W,

e)             Med.”

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Portalu Informacyjnym.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 42/2022

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-25 12:29:35
Publikacja w dniu:
2022-05-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-25 12:26:35
Publikacja w dniu:
2022-05-25
Zmiany:
Podejrzyj