Zarządzenie nr 38/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 marca 2020r.

Prezes                                                                Gorzów Wlkp., dnia 12 marca 2020 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

Zarządzenie nr 38/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
z dnia 12 marca 2020r.

     

W związku z zamknięciem przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i związaną z tym wzmożoną nieobecnością pracowników Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, kierując się koniecznością zapewnienia realizacji zadań sądu w zakresie spraw najistotniejszych z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości oraz podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz prawem do rzetelnego procesu, które obejmuje również prawo do czytelnych i jednoznacznych informacji odnośnie biegu postępowania,

na podstawie:

-      art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019.1239 t. j. z późn. zm.),

-      rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020.325),

-      art. 22 § 1 w związku z art. 9a § 1 w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365 t. j.),

-      § 34 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141),

-      art. 207 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. 2019.1040, t.j.),

zarządzam

 

  1. ograniczenie rozpoznawania spraw na rozprawach w Sądzie Rejonowym w  Gorzowie Wlkp. do spraw pilnych ( do decyzji sędziego referenta), spraw objętych dyżurem aresztowym i dyżurem Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich w okresie od dnia                      13 marca 2020 r. do dnia 3 kwietnia 2020 r.;
  2. podejmowanie przez sędziów referentów w konsultacji z przewodniczącymi wydziałów ewentualnych decyzji o odwołaniu rozpraw (z odpowiednim wyprzedzeniem i poinformowaniem stron i pełnomocników, świadków i innych osób wezwanych lub zawiadomionych), na które wezwane są osoby z innych krajów bądź odległych miejscowości, co do których zachodziłoby ryzyko – z uwagi na absencję urzędników bądź sędziów w danym wydziale – braku możliwości rozpoznania sprawy, w tym również w ramach istniejącego planu zastępstw;
  3. zarządzenie wchodzi w życie 12 marca 2020 r.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 38/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 marca 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d