Zarządzenie nr 142/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 grudnia 2020 r.

Prezes                      Gorzów Wlkp., dnia 17 grudnia 2020 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

OA-A-0420-9/20

Zarządzenie nr 142/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2020 r.

uzupełniające Zarządzenie nr 83/2019 r. Prezesa Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) w związku z § 132 ust.                              1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Uzupełnić Zarządzenie nr 83/209 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia                 23 września 2019 r. w zakresie załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 września 2019 r. w ten sposób, że:

W I Wydziale Cywilnym wpisać punkt „i) Cz”

W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich wpisać punkt „l) RCz”

W IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wpisać punkt „h) Pz” i „i) Uz”,

W V Wydziale Gospodarczym wpisać punkt „r) Gz”,

W VIII Wydziale Egzekucyjnym wpisać punkt „b) „Cz”,

W X Wydziale Cywilnym wpisać punkt „i) Cz”.

 

§ 2

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2019 r. i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz w Portalu Informacyjnym.

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 142/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 grudnia 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-17 15:17:40
Publikacja w dniu:
2020-12-17
Zmiany:
Podejrzyj