ZARZĄDZENIE Nr  13/2023 - w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

        Prezes                                                                    Gorzów Wlkp., dnia 25 stycznia 2023 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

OA-A-62-1/23

 

ZARZĄDZENIE Nr  13/2023

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia  25 stycznia 2023 r.

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. 2022 poz. 1884) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustalam aktualną listę obrońców dla nieletnich z urzędu w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. składającą się z:

1)      części A, która obejmuje adwokatów i radców prawnych, o których mowa w § 2 pkt 1 i § 3 pkt 1 w/w Rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2022 r.,

2)      części B, która obejmuje adwokatów i radców prawnych, o których mowa w § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 w/w Rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

§ 2

Aktualna lista obrońców z urzędu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia i prowadzona jest dodatkowo w formie elektronicznej – dostępnej na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr  13/2023 - w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-27 08:01:55
Publikacja w dniu:
2023-01-27
Zmiany:
Podejrzyj