Zarządzenie 2/2021 - dni wolne od pracy Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

        Prezes                      Gorzów Wlkp., dnia 12 stycznia 2021 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Prez. K.160-14/21

Zarządzenie nr 2/2021

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), art. 18 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), art. 22 § 1 ust. 1 pkt. b, art. 31a 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52), § 39 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019 poz. 1141) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku  obniżeniem w 2021 roku wymiaru czasu pracy z powodu świąt  przypadających w sobotę  (1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r.) – ustalam dzień                         4 czerwca 2021 r. oraz 24 grudnia 2021 r. dniami dodatkowo wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

§ 2 

Polecam  umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. celem umożliwienia zapoznania się interesantów z jego treścią.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie 2/2021 - dni wolne od pracy Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-21 09:50:20
Publikacja w dniu:
2021-05-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-21 09:48:18
Publikacja w dniu:
2021-05-21
Zmiany:
Podejrzyj