Zarządzenie 146/2020 - lista obrońców z urzędu

Prezes Gorzów Wlkp., dnia 31 grudnia 2020 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl


OA-A-61-80/20

ZARZĄDZENIE Nr 146/2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 31 grudnia2020 r.

Na podstawie § 2, § 3 i § 4 ust. 1 w związku z § 6 ust. 1, 3, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. 2020 poz. 1681) zarządzam co następuje:


§ 1

Ustalam aktualną listę obrońców z urzędu w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. składającą się z:

części A, która obejmuje adwokatów i radców prawnych, o których mowa w § 2 pkt 1 i § 3 pkt 1 w/w Rozporządzenia z dnia 28 września 2020 r.,
części B, która obejmuje adwokatów i radców prawnych, o których mowa w § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 w/w Rozporządzenia z dnia 28 września 2020 r.

§ 2

Aktualna lista obrońców z urzędu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia i prowadzona jest dodatkowo w formie elektronicznej – dostępnej na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie 146/2020 - lista obrońców z urzędu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-05 07:25:31
Publikacja w dniu:
2021-01-05
Zmiany:
Podejrzyj