Zamówienie ZP2/2020 - serwis centrali telefonicznej

Sprawa Nr ZP/2/2020                                                      Gorzów Wlkp. 31.01.2020r.

 

 

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

do zamówienia o  wartości  szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € - wyłączone od stosowania ustawy, na podstawie art. 4, pkt. 8  ustawy   z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo   zamówień   publicznych, ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2453  ze zm.)

 

 

  1. 1.      Nazwa i adres Zamawiającego.

 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp. woj. lubuskie

tel.:95 / 7 256 855,  faks: 95 / 7 256 450

Adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

  1. 2.      Określenie przedmiotu zamówienia.

Obsługa   serwisowo   techniczna   w   zakresie   konserwacji,         przeglądów i   napraw   central   telefonicznych,  wewnętrznych sieci teleinformatycznych i przyłączonych   do nich urządzeń telefonicznych celem utrzymania ich w stałej sprawności technicznej w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52, ul. Dzieci Wrzesińskich 5.

  1. 3.      Termin realizacji zamówienia; 24 miesiące od podpisania umowy
  2. 4.      Wymagane dokumenty; formularz ofertowy –załącznik  nr 1 do zaproszenia.
  3. 5.      Kryterium wyboru: najniższa cena
  4. 6.      Termin i miejsce i sposób  złożenia oferty cenowej;

Formularz ofertowy należy przysłać drogą e-mailową w terminie do  10.02.2020 r. do godziny 9.00 na adres:

zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

  1. 7.      Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami –

      Kierownik Oddziału Gospodarczego – Violetta Bienias

            tel.:95 / 7 256 855,  faks: 95 / 7 256 450

            lub e-mail zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

załączniki :

  1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór umowy.

 

 

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

 Violetta Bienias

 

Rejestr zmian dla: Zamówienie ZP2/2020 - serwis centrali telefonicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-16 13:59:44
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-10
Publikacja w dniu:
2020-02-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-06
Publikacja w dniu:
2020-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-06
Publikacja w dniu:
2020-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-06
Publikacja w dniu:
2020-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-04
Publikacja w dniu:
2020-02-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-04
Publikacja w dniu:
2020-02-04
Opis zmiany:
b/d