X Wydział Cywilny

Przewodniczący
SSR Andrzej Miszczak


Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Bohdziewicz

Tel. 957 256 439

oraz 957 256 440 lub 957 256 456

Fax. 957 256 447

email: 10cywilny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Wydział X Cywilny rozpoznaje sprawy:

- sprawy nieprocesowe,
- o zapłatę do 75.000 zł
– o opróżnienie lokalu mieszkalnego,
- przepadków rzeczy,
- o opróżnienie lokalu użytkowego,
- o wydanie nieruchomości,
- o ochronę naruszonego posiadania,
- o odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego,
- o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji,
- o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
- o zawezwanie do próby zawarcia ugody,
- o zachowek,
- nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika, z przejściem
uprawnień, przeciwko spadkobiercom – ale tylko i wyłącznie w sprawach, w
których Wydział X Cywilny w Gorzowie Wlkp. orzekał jako Sąd I instancji,
- sprawy dotyczące depozytów sadowych.

 

Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego wydziału:

Poniedziałek w godz. 10 - 13

Rejestr zmian dla: X Wydział Cywilny