VIII Wydział Egzekucyjny

Przewodniczący
SSR Katarzyna Sydor

 

Kierownik Sekretariatu
Anna Kaczmarek

Tel. 957 256 504, 503, 501 BOI

tel. 957 256 477

fax. 957 256 429

email: 8egzekucyjny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Sędzia Dyżurujący

tel. 957 256 477

Wydział VIII Egzekucyjny rozpoznaje sprawy:

- o nadawanie klauzuli wykonalności na bankowych tytułach egzekucyjnych,

- o nadawanie klauzuli wykonalności na aktach notarialnych,

- o nadawanie klauzuli wykonalności na tytułach administracyjnych,

- o nadawanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika na tytułach wykonawczych wydanych przez Wydział Egzekucyjny,

- ze skargi na czynności Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. i prowadzi kontrolę prawidłowości i prowadzenia czynności egzekucyjnych w trybie art. 759§2 kpc.

- prowadzi licytację nieruchomości,

- prowadzi nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym z nieruchomości prowadzonym przez Komorników Sądowych w Gorzowie Wlkp.,

- rozpoznawanie wniosków o egzekucję świadczeń niepieniężnych,

- rozpoznawanie wniosków o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych.

 

Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego wydziału:

Poniedziałek w godz. 10 - 13

Rejestr zmian dla: VIII Wydział Egzekucyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 12:59:25
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-21 11:03:03
Publikacja w dniu:
2020-12-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-30 13:10:05
Publikacja w dniu:
2020-11-30
Zmiany:
Podejrzyj