VIII Wydział Egzekucyjny

Przewodniczący
SSR Katarzyna Sydor


Kierownik Sekretariatu
Irena Wilman

tel. 957 256 477

fax. 957 256 429

email: 8egzekucyjny@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Sędzia Dyżurujący

tel. 957 256 477

Wydział VIII Egzekucyjny rozpoznaje sprawy:

- nadawaniem klauzuli wykonalności na bankowych tytułach egzekucyjnych,

- nadawaniem klauzuli wykonalności na aktach notarialnych,

- nadawaniem klauzuli wykonalności na tytułach administracyjnych,

- nadawaniem klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika na tytułach wykonawczych wydanych przez Wydział Egzekucyjny,

- rozpoznawanie skarg na czynności Komorników Sądowych w Gorzowie Wlkp. i kontrola prawidłowośi prowadzenia czynności egzekucyjnych w trybie art. 759§2 kpc.

- prowadzenie licytacje nieruchomości,

- nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym z nieruchomości prowadzonym przez Komorników Sądowych w Gorzowie Wlkp.,

- rozpoznawanie wniosków o wyjawienie majątku,

- rozpoznawanie wniosków o egzekucję świadczeń niepieniężnych,

- rozpoznawanie wniosków o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych.

 

Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego wydziału:

Poniedziałek w godz. 10 - 13

Rejestr zmian dla: VIII Wydział Egzekucyjny