V Wydział Gospodarczy

Przewodniczący

SSR Sebastian Górecki

Zastępca przewodniczącego

SSR Marta Majka-Saks

 

Kierownik Sekretariatu

Marta Grupa

tel. 957 256 847

fax. 957 256 821

email: 5gospodarczy@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Zastępca Kierownika Sekretariatu
Aleksandra Chojnacka

tel. 957 256 835

fax. 957 256 823

e-mail: upad@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
oraz Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego:

tel. 957 256 806

e-mail: monitor@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Wydział V Gospodarczy rozpoznaje sprawy:

1) o zapłatę w sprawach gospodarczych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł,
2) o udzielenie zabezpieczenia,
3) sprawy o ogłoszenie upadłości,
4) sprawy z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego,
5) sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
6) sprawy o zmianę i uchylenie układu,
7) powództwa o wyłączenie z masy upadłości,
8) sprawy upadłościowe po ogłoszeniu upadłości,
9) środki odwoławcze rozpoznawane przez sędziów komisarzy,
10) zażalenia rozpoznawane przez sąd upadłościowy

Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego wydziału:

Poniedziałek w godz. 10 - 13

Rejestr zmian dla: V Wydział Gospodarczy