Ogłoszenie ZP/8/2020 - Serwis dźwigu osobowego w budynku SR w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30

Gorzów Wlkp. dnia  25.09.2020r.

 

Sprawa Nr ZP/8/2020

 

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty cenowej

do zamówienia o  wartości  szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  500 €, a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € - wyłączone od stosowania ustawy, na podstawie art. 4, pkt. 8  ustawy   z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo   zamówień   publicznych, ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)

1.      Nazwa i adres Zamawiającego.

 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp. woj. lubuskie

tel.:095/7256403,  faks: 095/7256450

Adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.      Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na przeglądy konserwacyjne, bieżące usuwanie usterek, nieprawidłowości działania i awarii dźwigu osobowego znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. zlokalizowanego przy ul. Myśliborskiej 30.

 

3.      Termin realizacji zamówienia

Od dnia 15.10.2020 – 14 .02.2022r.

 

4.      Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 wraz z dokumentami o których mowa w pkt 3 tego załącznika.

 

5.      Kryterium wyboru

Najniższa cena – 100 %.

 

6.      Termin i miejsce złożenia oferty cenowej
Ofertę (formularz ofertowy) należy przesłać e-mailem w terminie do  02.10.2020 do godz. 1000  na adres: zamowienia@gorzow-wlkp..sr.gov.pl

 

7.      Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

Kierownik Oddziału Gospodarczego: Violetta Bienias, tel. 95 / 7 256 855 faks: 95/7256 450 lub e-mail:  zamowienia@gorzow-wlkp..sr.gov.pl

 

 

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy
Nr 2 – Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

 

                                                                                        Kierownik Oddziału Gospodarczego

                                                                                  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

                                                                                                     Violetta Bienias

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie ZP/8/2020 - Serwis dźwigu osobowego w budynku SR w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-16 13:52:23
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-16 13:52:05
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-25 15:04:46
Publikacja w dniu:
2020-09-25
Zmiany:
Podejrzyj