Ogłoszenie - X Ns 742/23

Gorzów Wlkp., dnia 7.11.2023 r.

Sygn. akt X Ns 742/23

Ogłoszenie

,,Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział X Cywilny 7.11.2023 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wiktorze Józefie Silickim (synu Wiktora i Józefy) nr pesel 61083009159 zmarłym 10.07.2021 r.  w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 91/2. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 742/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Aleksandra Mazurek
Opublikował:
Aleksandra Mazurek
Dokument z dnia:
2023-11-09 11:04:11
Publikacja w dniu:
2023-11-09
Zmiany:
Podejrzyj