Ogłoszenie - X Ns 704/23

Sygn. akt X Ns 704/23

                                                                       Gorzów Wlkp., dnia 26 października   2023 r.

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po    Jadwidze Olszewskiej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek    Gminy  Miasto Gorzów Wielkopolski w sprawie o sygnaturze akt X Ns704/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Jadwidze Olszewskiej      PESEL 68042903442,   zmarłej    10 listopada 2019r. w   Gorzowie Wlkp. , mającej   ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Gorzowie Wlkp.

 Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może  uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 704/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Iga Kotecka
Opublikował:
Iga Kotecka
Dokument z dnia:
2023-11-06 10:20:40
Publikacja w dniu:
2023-11-06
Zmiany:
Podejrzyj