Ogłoszenie - X Ns 687/21

Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 13 grudnia 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 687/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marianie Koseskim (PESEL 23031805637), zmarłym w dniu 22 grudnia 2011 r. w Tursku, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 687/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-20 08:59:53
Publikacja w dniu:
2021-12-20
Zmiany:
Podejrzyj