Ogłoszenie - X Ns 64/20

Gorzów Wlkp., dnia 12 lutego 2020 r.

 

Sygn. akt X Ns 64/20

 

 

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział X Cywilny 12 lutego 2020 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Arkadiuszu Klaudiuszu Pietras zmarłym 11 sierpnia 2017 r.  w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. oraz Annie Marii Pietras zmarłej 10 marca 2018 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp.. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 64/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-13
Publikacja w dniu:
2020-02-13
Opis zmiany:
b/d