Ogłoszenie X Ns 641/23

 „Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Miasta Gorzów Wlkp. w dniu 9 października 2023 r. w sprawie X Ns 641/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Aleksandrze Włodzimierze Wilku (PESEL 58112605154) zmarłym w dniu 18 września 2018 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Lipowej 22/9. Jednoczenie poucza że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 641/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kamila Pilawka
Opublikował:
Kamila Pilawka
Dokument z dnia:
2023-10-17 14:06:12
Publikacja w dniu:
2023-10-17
Zmiany:
Podejrzyj