Ogłoszenie - X Ns 623/19

X Ns 623/19

 

„Ogłoszenie”

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Gorzowie Wlkp. w dniu 30 grudnia 2019 r. w sprawie XNs 623/19 wydał postanowienie
o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Annie Ewie Kozłowskiej (PESEL 67121809583) zmarłej w dniu 17 sierpnia 2016 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałej
w Gorzowie Wlkp. Jednoczenie poucza że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza,
w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 623/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-17
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
b/d