Ogłoszenie - X Ns 618/21

Ogłoszenie

 

 „Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim  X Wydział Cywilny działając na skutek zawiadomienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim  Maraka Onyszkiewicza  o przystąpieniu do sporządzenia spisu inwentarza   wydał w sprawie o sygnaturze akt  X Ns 618/21 w dniu  3.12.2021r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Jadwidze Pacyno –Ibusz  ( PESEL 50012912286) zmarłej w dniu  21 sierpnia  2020 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej  w   Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego77/22.  Jednoczenie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 618/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-12-17 12:12:02
Publikacja w dniu:
2021-12-17
Zmiany:
Podejrzyj