Ogłoszenie - X Ns 617/21

Gorzów Wlkp., dnia 12.11.2021 r.

Sygn. akt X Ns 617/21

 

Ogłoszenie

o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Leonardzie Pławskim

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wlkp. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 617/21 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Leonardzie Pławskim (PESEL: 46100106790, synu Janiny i Adama), zmarłego w dniu 31 lipca 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Sędzia Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 617/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-24 12:49:40
Publikacja w dniu:
2021-11-24
Zmiany:
Podejrzyj