Ogłoszenie X Ns 580/22

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Marku Mielcarku 

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Miasta Gorzów Wlkp. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 580/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Mielcarku synu Kazimierza i Zofii, PESEL 62090106253, zmarłym 18 marca 2021 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 53. Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może  uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 580/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Iga Kotecka
Opublikował:
Iga Kotecka
Dokument z dnia:
2022-09-08 11:05:58
Publikacja w dniu:
2022-09-08
Zmiany:
Podejrzyj