Ogłoszenie X Ns 573/23

Gorzów Wlkp., dnia 11 września  2023 r.

Sygn. akt X Ns 573/23

 

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po Janie Napierskim

 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygnaturze akt X Ns 573/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku poJanie Napierskim (synu Alojzego i Heleny), pesel 37080901114, zmarłym 9 stycznia 2016 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim.

 Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

sędzia Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 573/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Monika Iwko
Opublikował:
Monika Iwko
Dokument z dnia:
2023-09-12 09:37:49
Publikacja w dniu:
2023-09-12
Zmiany:
Podejrzyj