ogłoszenie X Ns 572/23

 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Miasta Gorzów Wielkopolski w dniu 28 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 572/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Henryku Mieczysławie Marczaku (PESEL 47011106398), zmarłym w dniu 3 marca 2011 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie X Ns 572/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Mariola Rucka
Opublikował:
Mariola Rucka
Dokument z dnia:
2023-09-11 14:28:58
Publikacja w dniu:
2023-09-11
Zmiany:
Podejrzyj