Ogłoszenie - X Ns 562/20

Ogłoszenie
 

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek  Syndyka Masy Upadłości Ryszarda Stachrowskiego   w dniu  18 marca 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 562/20  wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Stachrowskiej  (PESEL 42112003289), zmarłej w dniu  18 kwietnia 2020 roku  w Skwierzynie, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu  w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 562/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-24 11:27:53
Publikacja w dniu:
2021-03-24
Zmiany:
Podejrzyj