Ogłoszenie - X Ns 54/23

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po   Tadeuszu Wieżlis

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek   Miasta Gorzów Wielkopolski  w sprawie o sygnaturze akt X Ns 54/23 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Tadeuszu Wieżalis,   PESEL 46031709954, zmarłym 13.11.2020 r. w  Gorzowie Wielkopolskim, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może  uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 54/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Iga Kotecka
Opublikował:
Iga Kotecka
Dokument z dnia:
2023-03-06 12:57:27
Publikacja w dniu:
2023-03-06
Zmiany:
Podejrzyj