Ogłoszenie - X Ns 523/20

Gorzów Wlkp., dnia 5 marca 2021 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Gminy Gorzów Wielkopolski w dniu 5 marca 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 523/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Jastrzębskim (PESEL 62031407098), zmarłym w dniu 19 września 2020 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

sędzia Anita Woźniak-Domina

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 523/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-15 14:57:40
Publikacja w dniu:
2021-03-15
Zmiany:
Podejrzyj