Ogłoszenie X Ns 508/22

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Krystyny Mazurkiewicz i Janusza Mazurkiewicza w dniu 29 sierpnia 2022 w sprawie XNs 508/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Arturze Jerzym Mazurkiewiczu zmarłym w dniu 19 maja 2022 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Hejmanowskiej 5/60 (PESEL 63100810113). Jednoczenie poucza że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 508/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kamila Pilawka
Opublikował:
Kamila Pilawka
Dokument z dnia:
2022-09-16 08:29:55
Publikacja w dniu:
2022-09-16
Zmiany:
Podejrzyj