Ogłoszenie - X Ns 500/20

X Ns 500/20

 

OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Jolanty Kotlarskiej w dniu 28 grudnia 2020 r. w sprawie XNs 500/20 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Andrzeju Grabowskim zmarłym w dniu 13 października 2019 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 13/98. Jednoczenie poucza że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 500/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-21 10:51:06
Publikacja w dniu:
2021-01-21
Zmiany:
Podejrzyj