Ogłoszenie - X Ns 490/22

Gorzów Wlkp., dnia 15 lipca 2022 r.

Sygn. akt X Ns 490/22

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział X Cywilny 15 lipca 2022 r. wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wiesławie Bolesławie Zabiegałowskim zmarłym 8 maja 2012 r.  w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Sąd informuje, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 490/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Aleksandra Mazurek
Opublikował:
Aleksandra Mazurek
Dokument z dnia:
2022-07-21 10:17:39
Publikacja w dniu:
2022-07-21
Zmiany:
Podejrzyj