Ogłoszenie X Ns 426/22

OGŁOSZENIE:

 „Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. działając na wniosek Gminy Bogdaniec w dniu 19 lipca 2022 r. w sprawie XNs 426/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogdanie Władysławie Bazylewiczu zmarłym w dniu 24 listopada 2020 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza 60 Jednoczenie poucza że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

           

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X Ns 426/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kamila Pilawka
Opublikował:
Kamila Pilawka
Dokument z dnia:
2022-08-02 12:33:53
Publikacja w dniu:
2022-08-02
Zmiany:
Podejrzyj