Ogłoszenie - X Ns 366/22

Gorzów Wlkp., dnia 6 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek Michaliny Pilarczyk i Melanii Pilarczyk w dniu 6 czerwca 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt X Ns 366/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wiesławie Łagowskiej (PESEL 56060713565), zmarłej w dniu 10 sierpnia 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

                                                                                                                        

sędzia Anita Woźniak-Domina

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 366/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-23 11:30:48
Publikacja w dniu:
2022-06-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-23 11:29:30
Publikacja w dniu:
2022-06-23
Zmiany:
Podejrzyj