Ogłoszenie - X Ns 335/22

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza

po   Genowefie Leokadii Powęskiej   

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim działając na wniosek małoletnich: Marcela Powęskiego i Samuela Powęskiego reprezentowanych  przez rodziców Eliasza Powęskiego  i Magdalenę Powęską  w sprawie o sygnaturze akt X Ns 335/22 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po   Genowefie Leokadii Powęskiej (PESEL 34122700823), zmarłej 27 lutego 2018r. w Skwierzynie, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp.

Jednocześnie poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może  uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 335/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-14 13:06:52
Publikacja w dniu:
2022-06-14
Zmiany:
Podejrzyj